۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

سخن نخست


حاشیه بخشی از زندگی است. حاشیه را نمی توان نادیده گرفت. نادیده گرفتن حاشیه همانقدر اشتباه است که  تبدیل حاشیه به متن. حاشیه را نباید در حاشیه نگه داشت، حاشیه را باید در حاشیه بدان پرداخت.

این وبلاگ را در در نظر گرفته ام برای مسایلی که ناگزیر باید بدان پرداخت. بعضی وقتها مسایلی پیش می آید که باید به آنها بپردازی در حالی که می دانی که   پرداختن  به این حاشیه ها زجر آور و نپرداختن به آنها زیان آور است. 

این وبلاگ حاشیه ای است بر متن هایی که در وبلاگ گاه نوشته های آکریم می نویسم. 

این وبلاگ را شروع می کنم، با این امید که تا ابد در حاشیه ها نمانیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر