۱۳۸۹ اسفند ۲۸, شنبه

عراق، لیبی، ایران و حول حالنا!


ای خدایی که حول حالنای ملت عراق را و حالا لیبی را زودتر  اجابت کردی! پیش از آنها سالهاست که ملت ایران تو را می خواند که حالشان را متحول کنی اما دعایشان به جای ایران، در کشوری دیگر اجابت می شود!

شادی ملت لیبی به مناسبت تصویب قطعنامه شورای امنیت
  
شادی ملت عراق به مناسبت سقوط صدام