۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

ببین خون عزیزان را به دیوار / بزن شیپور صبح روشنایی

بعد از بیش از سی سال، برادر بی قراره هنوز،  شب است و چهره میهن سیاهه هنوز! و باز هم باید شعله وار، پای را در راه عشق گذاشت و سرود  شب نوردان را زمزمه کرد:
 
شب است و چهره میهن سیاهه
نشستن در سیاهی ها گناهه
تفنگم را بده تا ره بجویم
که هرکه عاشقه پایش به راهه
 برادر بی قراره
برادر شعله واره
برادر دشت سینه اش لاله زاره 
برادر دشت سینه اش لاله زاره 


شب و دریای خوف انگیز و طوفان
منو و اندیشه های پاک پویان
برایم خلعت و خنجر بیاور
که خون می بارد از دل های سوزان
 برادر نوجوونه
برادر غرق خونه
برادر کاکلش آتش فشونه 

 تو که با عاشقان دردآشنایی
تو که همرزم و هم زنجیر مایی
ببین خون عزیزان را به دیوار
بزن شیپور صبح روشنایی 
برادر بی قراره
برادر نوجوونه
برادر شعله واره
برادر غرق خونه
برادر کاکلش آتش فشونه

درسی که زیدآبادی به مبارزان سبز آموخت

مهدیه محمدی - همسر احمد زیدآبادی در فیسبوک شخصی اش نوشته بود: امروز "هوا آلوده است" از حجت شریفی را تلفنی برای احمد خوندم و اون مثل همیشه با آرامش کامل گفت از طرف من به حجت بگو اینقدر ناامید نباش دوباره باد میاد آلودگی را میبره ابرهای سیاه باعث بارندگیهای سیل آسا می شه و دوباره هوا تمییز و شفاف می شه این تلاطمات به قول خودت از ده سال پیش تا حالا بوده از این به بعد هم خواهد بود.

وقتی سختی هایی که بر زیدآبادی و خانواده اش تحمیل شده است را در نظر بگیریم، آدمی در حیرت می ماند از این همه عظمت و امید.  رمز این همه امید چیست؟ چگونه است که او از عمق سیاهچاله های رژیم از امید می گوید و ما در بیرون از زندان از ناامیدی؟ به نظر می آید علتش در همان توضیح زید آبادی نهفته باشد. هم خودساختگی زندانیان سیاسی و هم تجریه آنها گواهی می دهد به پایان فصل سرد. دیده اند و شنیده اند داستان روزهایی که نسیم آزادی و هوای پاک در این مملکت وزیده است و ابرهای سیاه ماندگار نبوده اند.

در حافظه تاریخ/ میرحسین موسوی: مشروعیت سیاسی این دولت را نمی پذیریم!

میر حسین موسوی: از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می برد و اکثریت جامعه،که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمی پذیرد. دولتی با پشتوانه های ضعیف مردمی و اخلاقی که از او انتظاری جز بی تدبیری، قانون گریزی، عدم شفافیت، تخریب ساختارهای تصمیم گیری و تدوام سیاست های ویرانگر اقتصادی نداریم، و بیم آن می رود که بر اثر ضعف های بی شمار ذاتی و عارضی اش در ورطه امتیاز دادن به بیگانگان بیفتد…… (بیانیه شماره نهم میرحسین موسوی)


۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه