۱۳۸۹ اسفند ۷, شنبه

چه معنی می دهد که علمای اسلام از درد بمیرند؟

 اینها که در حوادث اخیر ایران کشته یا مجروح  شده اند یا مورد تجاوز قرار گرفته اند،  نصفشان که مرد بوده اند، از آنهایی که زن بوده اند، هیچ کدامشان یهودی نبوده اند و اگر هم یهودی بوده اند کسی که خدای نکرده خلخال  از پایشان در نیاورده است، فوقش کمی شلوارشان را از پایشان در آورده اند. لذا جایز نیست که مرد مسلمانی از شنیدن این وقایع از درد بمیرد.

امضا: جمعی از علمای بی درد اسلام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر