۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

انقلاب "اسلامی" انتشار تاریکی بود نه انفجار نور

پس از سی سال، ثمره انقلاب "اسلامی"  این شده است که هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، روزنامه نگاران، فرهنگیان و دانشگاهیان یا در غربت اند یا در عزلت یا در اسارت. 
و کوته فکران، تنگ نظران، متعصبان، هاله بینان، رمالان و روحانیان، یا بر صدارت  اند یا بر وزارت!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر