۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

از جمهوری اسلامی تا سلطنت مطلقه:

جمهوری اسلامی اسماً جمهوری، 
فرماً سلطنت مشروطه،
و عملاً سلطنت مطلقه است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر