۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

برهان بی نظمی


 
هر بی نظمی در دنیا دلیلی دارد. این دلیل ها را می توان ذیل عناوینی همچون حکمت، قسمت، مصلحت، امتحان، قضا و قدر دسته بندی کرد تا برهان نظم به مشکل نخورد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر